Antpetr.cz

Zásady ochrany osobních údajů a používání cookies

ANT. PETR®, spol. s r. o., IČ: 14 888 963, se sídlem Randova 3167/7, 150 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 690 (dále jen „Společnost“) jakožto správce osobních údajů dbá na ochranu osobních údajů, které jí předáváte.

Vše v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (GDPR).

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně zpracování vašich osobních údajů nás neváhejte kontaktovat.

Jaké osobní údaje zpracováváme a za jakým účelem?

Společnost po dobu nezbytnou zpracovává osobní údaje, které jste jí poskytli v souvislosti s objednávkou zboží a služeb. Zpracování probíhá z důvodu plnění smlouvy a na základě oprávněného zájmu Společnosti na ochraně jejích práv, řešení reklamací, vedení zákaznické databáze, řízení Společnosti a cílení marketingu. Osobní údaje figurující v evidenci vyřízených objednávek Společnost dále uchovává po dobu stanovenou daňovými a jinými právními předpisy. Společnost na základě Vašeho souhlasu zpracovává rovněž osobní údaje, které jste jí poskytli při pokládání dotazu prostřednictvím webového kontaktního formuláře.

Jak jsou mé údaje chráněné?

Veškeré osobní údaje, které zpracováváme jak v elektronické podobě automatizovaným způsobem, tak v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem, se snažíme v maximální míře zabezpečit proti jejich úniku nebo odcizení. Dodržujeme co nejvhodnější technická a organizační opatření podle interních instrukcí, abychom data co nejlépe chránili.

Kdo všechno má k osobním údajům přístup?

Zpracováním Vašich osobních údajů můžeme v nezbytném rozsahu pověřit i jiné osoby podílející se na plnění smlouvy a našich povinností. Osobní údaje mohou být zpřístupněny rovněž poskytovatelům IT služeb a technologií, poskytovatelům právních, účetních a poradenských služeb a orgánům veřejné moci, je-li to nutné ke splnění povinnosti vyplývající z právních předpisů.

Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte za podmínek stanovených právními předpisy právo na přístup ke svým osobním údajům, právo získat potvrzení o tom, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme, právo na opravu a doplnění svých osobních údajů, na jejich výmaz, na omezení zpracování a na jejich přenositelnost. Pokud je zpracování založeno na souhlasu, máte právo tento souhlas odvolat. Je-li založeno na oprávněném zájmu Společnosti, máte právo proti zpracování podat námitky.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (kontaktní údaje naleznete na www.uoou.cz).

Použití cookies a dalších technologií

ANT. PETR®, spol. s r. o., a její marketingoví, analytičtí a technologičtí partneři používají určité sledovací a měřicí technologie (například cookies, webové signály, pixely, značky a skripty). Tyto technologie se používají k průběžné údržbě, poskytování a zlepšování našich služeb a zajištění lepšího dojmu našim návštěvníkům, našim uživatelům a jejich uživatelům. Díky těmto technologiím jsme například schopni uchovávat a sledovat předvolby a ověřené relace našich návštěvníků a uživatelů, lépe zabezpečovat naše služby, zjišťovat technické problémy, uživatelské trendy, efektivitu kampaní a sledovat a zlepšovat celkové poskytování našich služeb.

Upozorňujeme, že služby třetích stran umisťující soubory cookies nebo využívající jiné měřicí technologie prostřednictvím našich služeb se mohou řídit vlastními zásadami sběru a ukládání informací. Na tyto postupy se nevztahují naše zásady ochrany osobních údajů a nemáme nad nimi žádnou kontrolu.

Soubory cookies: Když navštívíte naše webové stránky, jste informováni, že využíváme technologie ke shromažďování a ukládání informací pomocí souborů cookie do Vašeho zařízení. Bez těchto souborů nedokážeme zajistit plnohodnotnou funkčnost webu. Aby některé z těchto technologií správně pracovaly, musí se na vaše zařízení stáhnout a uložit malý datový soubor (tzv. „cookie“). Ve výchozím nastavení používáme několik trvalých souborů cookies pro účely ověřování relace a uživatele, zabezpečení, uchování předvoleb uživatele (např. výchozího jazyka a nastavení), stability spojení (např. pro nahrávání médií, používání funkcí elektronického obchodu apod.), sledování výkonnosti našich služeb a marketingových kampaní, obecně pak za účelem poskytování a zlepšování našich služeb.

Aktualizace zásad pro ochranu osobních údajů

Průběžně můžeme Zásady ochrany osobních údajů upravovat či aktualizovat. Jakékoliv změny těchto Zásad ochrany osobních údajů se stanou účinnými po jejich zveřejnění na této stránce.

V Praze 1. 6. 2020

Používáme technologie, jako jsou soubory cookie, abychom mohli přizpůsobovat obsah a reklamy, poskytovat funkce sociálních médií a analyzovat provoz na webu. Více o ochraně osobních údajů / We use technologies such as cookies to personalize content and ads, provide social media features, and analyze web traffic. More about privacy.