Logo-AntPetr

Viskózová střižová vlákna


Naše společnost nabízí tato textilní vlákna zejména v kategorii substandard, neboť dovozy IA kvality z oblasti Asie a Jižní Ameriky jsou vzhledem k vyšší cenové úrovni v těchto zemích od roku 2009 cenově méně zajímavé.

Barva bílá/režná zejména:

dtex 1,1/38 mm
dtex 1,3/38 mm
dtex 1,7/38 mm
dtex 3,3/60 mm
dtex 4,4/60 mm
dtex 7,8/60 mm
dtex 12/60 + 100/120 mm

a další kvality podle domluvy.

Barva černá a další:

dtex 1,3/38 mm
dtex 1,7/38 mm
dtex 3,3/60 mm

a další barvy, zejména výrobní souběhy nebo barevné přechody podle domluvy.

Popis kvality substandard: jde o vlákna, která vykazují větší odchylku od stanovených výrobních parametrů než připouští norma konkrétního výrobce (= ve střihu, titru, afinitě, pevnosti atd.). Současně může jít, to ale vždy v nabídce udáváme, o výrobní přechody mezi výrobou různých kvalit, například mezi kvalitou dtex 1,3 a 1,7 nebo mezi leskem a matem. Většina
námi nabízených vláken je zpracovávána v přádelnách bavlnářských i vlnařských, v netkaném textilu včetně výrobků pro automobily. Nabízíme substandard všech evropských výrobců včetně výrobců z Brazílie, Ruska, Číny a stále disponujeme pohotovou zásobou na skladě našich zahraničních partnerů.

139_103_nekonecnavlakna.jpg

ANT. PETR®, spol. s r. o., Randova 3167/7, 150 03 Praha 5, antpetr@antpetr.cz, www.antpetr.cz
Tel.: 2 5156 0423, 2 5156 2025, 2 5156 1133, 2 5156 1144, fax: 2 5156 1111