EASY Saver

Automatický ochranný návlek na obuv. Minimální odběr 20 ks.

EASY Saver je vhodný pro průmysl, nemocnice, wellness, muzea, laboratoře apod. EASY Saver je automatický a jednoduše použitelný systém, který vám umožní udržovat v hygienické čistotě různá prostředí.

Uplatní se v nemocnicích, v domovech pro seniory, muzeích, v historických prostorech, v dopravních prostředcích (autobusy, vlaky, letadla). EASY Saver je systém pro ochranné návleky na obuv, je snadno použitelný a funguje bez baterií a jiných zdrojů energie.

Stačí pouze vstoupit nejdříve jednou a poté druhou nohou do tohoto zásobníku, kde dojde k nasazení ochranného návleku na obuv bez doteku rukou. Zabrání se tím rozšiřování nečistot a bakterií na místech se zvýšeným důrazem na čistotu a hygienu,  je certifikován CE.

Způsob použití:

Krok 1: stoupněte CELOU PLOCHOU obuvi kolmo do zásobníku
Krok 2: držte nohu vodorovně a došlápněte rovnoměrně jedním pohybem do zásobníku až se kolem obuvi obalí návlek
Krok 3: vystupte ze zásobníku s obuví obalenou návlekem, aniž byste do zásobníku znovu došlápli

Důležité pokyny:

1. Dbejte na to, aby délka a šířka návleku byly ve správném směru při zakládání do zásobníku.
2. Pokud zakládáte více náhradních balíčků s návleky, nezapomeňte zmáčknout dozadu T-klipy již založených návleků a zároveň je stlačit dolů T-klipy nově vkládaných návleků.
3. Dbejte na to, abyste kovové pásky rozvázali až poté, co jsou návleky vloženy do zásobníku.
4. Při použití zásobníku stoupněte nohou naplocho a do středu zásobníku. Stoupněte plynule přímo dolů! Pokud stoupnete nejdřív patou nebo špičkou nohy, neuvolní se návlek správně a neobalí botu rovnoměrně.
5. Mechanizmus uvolňování návleků se může poškodit pokud návleky vložené v zásobníku nejsou dlouho používány.  Proto doporučujeme vložit návleky krátce před použitím.
6. Pokud držáky pružiny v rozích po dlouhé době, kdy zásobník není používán, nepracují řádně, dejte trochu lehkého mazacího oleje do mechanizmu.

Jak doplnit návleky?

Krok A: otevřete nový balíček návleků a dbejte na správný směr podélných a příčných stran. Vložte T-klipy do otvoru ve tvaru "T" v rohu zásobníku.
Krok B: upevněte T-klipy nejdříve na protilehlých (příčných) rozích. Lehce natáhněte gumovou pásku a vtlačte T-klipy dolů do otvoru. Opakujte tento krok na zbývajících dvou rozích.
Krok C: poté, co jsou všechny klipy usazeny, rozvažte pásky na T-klipech.
Krok D: při usazování druhého balíčku s návleky, posuňte horní T-klip prvního balíčku dozadu a zároveň stlačte T-klipy druhého balíčku dolů. Jinak nelze nové T-klipy nasadit.
Krok E: upravte řádně návleky v zásobníku. Je možno nasadit maximálně 5 balíčků s návleky.
Krok F: zkontrolujte uvolňování návleků předtím, než zásobník budete používat. Ujistěte se, že vrchní T-klip je gumovou páskou vytažen z otvoru o cca 1 mm. Pokud ne, lehce povytáhněte horní T-klip.

ANT. PETR, spol. s r. o.
Randova 3167/7
150 03   Praha 5

Mapa sídla firmy

TELEFONY
2 5156 0423
2 5156 2025
2 5156 1133
2 5156 1144

E-MAIL
Napište nám

FAX
2 5156 1111

NEWSLETTER

Copyright 2011 ANT. PETR, spol. s r. o.